Impacto de los accidentes domésticos y de ocio en las tasas de discapacidad y costes de cuidados de larga duración en España

16. Xaneiro 2019
Os accidentes domésticos e de ocio causan máis discapacidade e dependencia que os de tráfico Alemany, Ramón,  Ayuso, Mercedes, Guillén, Montserrat.  Impacto de los accidentes domésticos y de ocio en las tasas de discapacidad y costes de cuidados de larga duración en España. Serie: UB Riskcenter Working Paper n. 2018/02, Barcelona, Universidad de Barcelona, 2018, ...

Estudio integral sobre la accesibilidad a los medios de transporte públicos en España

16. Xaneiro 2019
Este estudo, realizado polo Centro Español de Documentación sobre Discapacidad (CEDD), pretende analizar o grao de accesibilidade dos diferentes medios de transporte público, principalmente competencia da Administración Xeral do Estado Díaz Velázquez, Eduardo, García García Castro, Cristina. Estudio integral sobre la accesibilidad a los medios de transporte públicos en España. Madrid, Real Patronato sobre Discapacidad, 2018, ...

Recompilación normativa de Política Social. Comunidades autónomas. Decembro, 2018

10. Xaneiro 2019
Recollemos, para a súa consulta, unha selección de normas de ámbito social publicadas nos diarios oficiais das comunidades autónomas en decembro de 2018 Recompilación normativa de Política Social. Comunidades autónomas. Decembro, 2018 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Consejería de Educación. Resolución de 28 de noviembre de 2018, de la Dirección General ...