Índice Sintético de Desarrollo Juvenil Comparado 2017

21. Xaneiro 2019 Alertas

España mellora no grao de desenvolvemento xuvenil aínda más lentamente ca UE


Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, Índice Sintético de Desarrollo Juvenil Comparado 2017. Serie: Proyectoscopio, Madrid, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, 2018, 59 p.

Desde o ano 2009, España mellora as súas cifras de desenvolvemento xuvenil en Educación, TIC e Vida/Saúde. En Emprego non se alcanzan aínda os niveis de 2009 pero obsérvase unha certa melloría. En emancipación vemos que a brecha con Europa agrándase. Obsérvanse claros avances en educación e existen Comunidades Autónomas como Madrid ou País Vasco á cabeza do ránking europeo por diante de países como Suecia, Finlandia ou Dinamarca. A pesar da favorable evolución, España sitúase nos últimos postos do Índice Sintético de Desenvolvemento Xuvenil Comparado, só por diante de Grecia, Bulgaria, Italia e Romanía debido fundamentalmente aos datos de emprego e emancipación que seguen lastrando o desenvolvemento da mocidade española.

https://www.fad.es/sites/default/files/ProyectoScopio%202018_V11.pdf

http://www.adolescenciayjuventud.org/que-hacemos/monografias-y- estudios/ampliar.php/Id_contenido/127003/