Informe sobre a aplicación e a avaliación da Lei de inclusión social de Galicia, 2015

01. Xullo 2016
Xa está dispoñible en formato pdf o Informe anual de avaliación da Lei de inclusión social de Galicia 2015 elaborado pola Subdirección Xeral de Inclusión e Integración Social.   A operación estatística (OE) 25-602 Estatística sobre beneficiarios da Risga e das axudas de inclusión social é unha operación elaborada pola Dirección Xeral de Inclusión Social e integrada ...

Normativa de Política Social. Comunidades autónomas. Xuño 2016

01. Xullo 2016
Amosamos unha selección da normativa relacionada coas políticas sociais producida polas comunidades autónomas ao longo do mes de xuño de 2016 cos enderezos electrónicos aos distintos boletíns oficiais autonómicos Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Parlamento de Andalucía. Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por ...