Pensiones no contributivas, 2020

27. Febreiro 2020
As pensións non contributivas, reguladas na Lei xeral da Seguridade Social, aseguran a todos os cidadáns en situación de xubilación ou invalidez e en estado de necesidade, unha prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuíta e servizos sociais complementarios; aínda que non se cotizou ou se fixo de forma insuficiente para ter dereito a unha pensión contributiva ...

Historia social única electrónica : Recomendacións básicas en materia de protección de datos no contexto do uso da HSUE polos servizos sociais comunitarios dos concellos

19. Febreiro 2020
Guía sobre recomendacións básicas en materia de protección de datos que deberán ter en conta os servizos sociais comunitarios dos concellos no uso da Historia social única electrónica (HSUE) Amtega. Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Historia social única electrónica : Recomendacións básicas en materia de protección de datos no contexto do uso da HSUE ...

Guía para activar el proyecto de vida de personas mayores que viven en entornos residenciales. Prestación del catálogo de servicios sociales

17. Febreiro 2020
Esta guía pretende servir de apoio para activar de maneira respectuosa, non invasiva, o proxecto de vida das persoas maiores que viven en residencias. Gerencia de Servicios Sociales, Guía para activar el proyecto de vida de personas mayores que viven en entornos residenciales. Prestación del catálogo de servicios sociales. Valladolid, Junta de Castilla y León, ...

Barómetro juvenil 2019. Participación política y activismo

06. Febreiro 2020
Este estudo, editado polo Centro Reina Sofía sobre Adolescencia e Mocidade, sintetiza os principais resultados dunha enquisa en liña sobre activismo e participación política realizada en España entre a xente moza de 15 a 29 anos. Rubio, A., et al., Barómetro juvenil 2019. Participación política y activismo. Madrid, Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, ...

Violencia sexual y consumo de sustancias en jóvenes. Guía de prevención temprana para familias y profesorado

06. Febreiro 2020
Esta guía pretende abordar as causas estruturais da violencia sexual máis frecuentemente asociada ás mulleres novas: a que ocorre nos espazos de lecer, a de parella e a ciberviolencia Fernández, E., Magán, A., Violencia sexual y consumo de sustancias en jóvenes. Guía de prevención temprana para familias y profesorado. Madrid, Confederación Española de Asociaciones de ...

Recompilación normativa. Consellería de Política Social. 2019

05. Febreiro 2020
Esta publicación de carácter anual recolle as principais disposicións normativas de ámbito social publicadas ao longo de 2019 no DOG Recompilación normativa. Consellería de Política Social. 2019. ISSN 2444-9660. Santiago de Compostela: Consellería de Política Social, Secretaría Xeral Técnica, Subdirección Xeral de Coordinación Administrativa, Sección de Publicacións e Estatísticas, 2020. 35 p. Selección das disposicións normativas ...

Estudio sobre la percepción de la discriminación por edad en el empleo

04. Febreiro 2020
A idade e a diversidade xeracional explóranse neste estudo como unha dimensión para ter en conta nunha sociedade e un mercado laboral que envellecen. IMOP Insights, Estudio sobre la percepción de la discriminación por edad en el empleo. Madrid, Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, 2019, 172 p. Este estudo supón ...

Informe 2017 sobre la aplicación de la Estrategia Integral Española de Cultura para Todos

03. Febreiro 2020
Informe sobre os resultados da avaliación realizada para coñecer o grao de aplicación da Estratexia integral española de cultura para todos nas diferentes entidades e administracións públicas. Díaz Velázquez, E., et al., Informe 2017 sobre la aplicación de la Estrategia Integral Española de Cultura para Todos. Madrid, Real Patronato sobre Discapacidad, 2019, 159 p. A ...

El Tercer Sector de Acción Social en España 2019. Nuevos horizontes para un nuevo contexto sociopolítico. Resumen ejecutivo

03. Febreiro 2020
Este documento é un resumo dos resultados do informe O Terceiro Sector de Acción Social 2019, que tivo como obxectivo principal facer unha análise cuantitativa deste informe a través dun conxunto de datos que ofrecen unha visión actualizada da súa estrutura e funcionamento  Gómez, M.L. (coord.), El Tercer Sector de Acción Social en España 2019. ...