Normativa de Política social. Comunidades autónomas. Novembro, 2016

30. Novembro 2016
Xa se pode consultar unha selección da normativa de Política Social publicada polos diarios oficiais das comunidades autónomas en Novembro de 2016 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Acuerdo de 25 de octubre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación ...

Guía de recursos para as familias 2016

25. Novembro 2016
Xa se pode consultar, na súa versión galega e castelá, a nova edición da Guía de recursos para as familias con información dos recursos e apoios que prestan ás familias os distintos departamentos da Administración autonómica.   Esta Guía de recursos para as familias recolle o conxunto de medidas e prestacións que a Xunta de Galicia ...

Boletín del Centro de Documentación Hegoa, nº 48, 2016

22. Novembro 2016
Invitámoslle a visitar, a través deste enlace, o Centro de Documentación do Instituto Universitario Hegoa (UPV/EHU) e o último número do seu boletín dedicado ás virtualidades da renda básica  http://www.hegoa.ehu.es/es/biblioteca Boletín del Centro de Documentación Hegoa. Nº 48, 2016. ISSN-e:  2255-369X Tras ver o concepto da Renda Básica Incondicional e a súa evolución histórica, analízase a ...

Esgaen. Estratexia galega de envellecemento activo desde a innovación 2016-2020: marco de actuación para unha vida activa, saudable, independente e segura

17. Novembro 2016
Xa se pode consultar a Estratexia galega de envellecemento activo elaborada pola Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade Esta estratexia constitúe a renovación do compromiso da Xunta de Galicia para garantir o benestar e a calidade de vida das persoas a medida que envellecen. Traballo conxunto da Administración autonómica galega e dos denominados ...

XVI Dictamen del Observatorio de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia

16. Novembro 2016
Poñemos á vosa disposición este ditame realizado cos datos oficiais de xestión do Sistema de atención á dependencia ata o 31 de decembro de 2015, elaborado pola Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales XVI Dictamen del Observatorio de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas ...

BdB. Boletín de Benestar: Boletín Informativo de Política Social | Nº 4 (Setembro-Outubro 2016)

07. Novembro 2016
Xa se pode consultar o novo número do BdB. Boletín de Benestar: Boletín Informativo de Política Social. BdB. Boletín de Benestar: Boletín Informativo de Política Social | Nº 4 (Setembro-Outubro 2016). ISSN 2445-1932 Boletín informativo de periodicidade bimestral elaborado pola Sección de Publicacións e Estatísticas da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social. Estrutúrase ...

Normativa de Política social. Comunidades autónomas. Outubro, 2016

04. Novembro 2016
Xa se pode consultar unha selección da normativa de Política Social publicada polos diarios oficiais das comunidades autónomas en Outubro de 2016 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Resolución de 15 de septiembre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona ...