Guía de autocuidado y cuidados básicos para personas cuidadoras

27. Agosto 2019
Guía que ofrece consellos útiles a todas as persoas coidadoras dunha persoa dependente. Guía de autocuidado y cuidados básicos para personas cuidadoras = Zaintzaileentzako autozainketarako eta oinarrizko zainketetarako gida.  Vitoria-Gasteiz, betiON. Servicio Público de Teleasistencia de Euskadi, Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza , 2019, 28 p., 28 or. Coidar é unha carreira de fondo que necesita apoio, ...

Derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad. Informe España 2018

13. Agosto 2019
O informe pretende dar visibilidade á situación das mulleres e nenas con discapacidade en España respecto á protección, promoción e garantía dos seus dereitos humanos e liberdades fundamentais, con especial relevancia no dereito ao traballo digno. Fundación Cermi Mujeres, Derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad. Informe España 2018. Serie: Generosidad, Género y ...

España ante el reto demográfico

13. Agosto 2019
Número monográfico da revista Información Comercial Española (ICE) no que se analizan os efectos do envellecemento da poboación desde distintas ópticas. Becker, F., Myro, R., España ante el reto demográfico. Información Comercial Española-ICE , n. 908, 2019, 141 p. A Secretaría de Estado de Comercio publicou este número monográfico da revista Información Comercial Española (ICE) ...

Plan de Acción Voluntariado 2018-2020

06. Agosto 2019
O Goberno de Navarra preséntanos o plan de acción voluntaria para o ano 2018-2020 como unha forma de contribuír ao coñecemento e impulso da acción voluntaria en Navarra. Comisión Interdepartamental del Voluntariado, Plan de Acción Voluntariado 2018-2020. Pamplona, Gobierno de Navarra, 2019, 32 p. A Comunidade Foral de Navarra carecía de Plan de voluntariado, xa ...

Estatística de execución de medidas xudiciais previstas na Lei orgánica 5/2000, del 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores

06. Agosto 2019
Xa se pode consultar a información estatística cos datos de 2018 sobre a execución das medidas ditadas polos xulgados de menores, nos termos establecidos na Lei orgánica 5/2000 do 12 de xaneiro. A Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro (LORPM) pon o acento nas funcións rehabilitadoras e reeducadoras e establece un catálogo de medidas ...

Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Xullo, 2019

06. Agosto 2019
Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en xullo de 2019. DOG. Xullo, 2019 Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. RESOLUCIÓN do 26 de xuño de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se amplía a dotación orzamentaria da Resolución do 17 ...

Normativa de ámbito social. BOE. Xullo, 2019

06. Agosto 2019
Recollemos, para a súa consulta, normativa de ámbito social, publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) en xullo de 2019. Normativa de ámbito social. BOE. Xullo, 2019 MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL. Subvenciones. Resolución de 13 de junio de 2019, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, por la que se concede ...

Recompilación normativa. Comunidades autónomas. Xullo, 2019

06. Agosto 2019
Recollemos, para a súa consulta, unha selección de normas de ámbito social publicadas nos diarios oficiais das comunidades autónomas en xullo de 2019 Comunidades autónomas. Xullo, 2019 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Acuerdo de 26 de junio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el ...