Los adolescentes y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Guía para padres. Ayudándoles a evitar riesgos

28. Decembro 2018
As múltiples vantaxes e oportunidades relacionadas co lecer, o coñecemento, a formación ou as relacións sociais que ofrecen as TIC, unido ao familiar que nos resulta a súa presenza, leva a que esquezamos que o uso destas ferramentas e aplicacións leva riscos aos que son especialmente vulnerables os menores de idade. Sánchez Pardo, L., G. ...

La atención a la dependencia en España. Evaluación del sistema actual y propuesta de implantación de un sistema basado en el derecho universal de atención suficiente por parte de los servicios públicos. Estudio de su viabilidad económica y de sus impactos económicos y sociales

21. Decembro 2018
O Instituto de Estudos Fiscais do Ministerio de Facenda edita este informe no que as autoras presentan unha proposta de modelo de coidados de longa duración para persoas dependentes maiores de 65 anos. Tamén expoñen un cambio radical do modelo de coidados vixente en España. Martínez, Rosa; Roldán, Susana; Sastre, Mercedes. — La atención a la ...

Guía para el diseño de políticas inclusivas e intervenciones sociales orientadas al modelo de vida independiente en el ámbito de la discapacidad = Desgaitasun fisikoaren esparruan bizimodu independentea bermatzeko garatu beharreko politika inklusiboak eta esku- hartze soziala diseinatzeko gidaliburua.

20. Decembro 2018
O Siis, Centro de Documentación da Fundación Eguía Careaga preséntanos esta guía que nos informa sobre as políticas inclusivas e as intervencións sociais necesarias para acadar a total transformación social no ámbito da diversidade funcional. Elkartu, Guía para el diseño de políticas inclusivas e intervenciones sociales orientadas al modelo de vida independiente en el ámbito ...

Las perspectivas vitales de los jóvenes

19. Decembro 2018
Interesante informe sobre as conclusións extraídas de españoles entre 18 y 37 anos á enquisa sobre a  perspectiva de futuro dos milenials e da xuventude en xeral. Barreiro, B., MyWord, Las perspectivas vitales de los jóvenes. Bruselas, Fundación Europea para los Estudios Progresistas, Fundación Felipe González, 2018, 54 p. Que pensan os millennials sobre o ...

Informe España 2018

17. Decembro 2018
Este informe ofrécenos unha fotografía da realidade social española desde unha perspectiva ampla e verdadeiramente panorámica de aspectos centrais da vida social do noso país. INFORME España 2018 / Cátedra José María Martín Patino de la Cultura del Encuentro ; [coordinación e edición Agustín Blanco, Antonio Chueca, José Antonio López-Ruiz e Sebastián Mora]. — Madrid ...

Análisis de los servicios de apoyo a las personas con falta de medios para la cobertura de necesidades básicas a partir de la base de datos del Sistema de Información de Usuarios de los Servicios Sociales (SIUSS)

12. Decembro 2018
Presentamos este informe elaborado por dous investigadores  que analizan os servizos de apoio ás necesidades básicas de persoas con falta de medios tomando como ferramenta de investigación a base de datos SIUSS. Manuel Aguilar Hendrickson, María Teresa Rodríguez Lupiáñez. — Análisis de los servicios de apoyo a las personas con falta de medios para la ...

El trabajo de ayuda a domicilio en España

10. Decembro 2018
Interesante traballo de investigación editado pola Unión Xeral de Traballadores (UXT) no que na súa primeira parte se contextualiza o servizo de axuda a domicilio e na segunda se recolle unha análise da información obtida nos estudos de caso: condicións laborais das auxiliares de axuda a domicilio, demanda das persoas usuarias, papel da Administración local, ...

Recompilación normativa de Política Social. Comunidades autónomas. Novembro, 2018

04. Decembro 2018
Recollemos unha selección de normas de ámbito social publicadas nos diarios oficiais das comunidades autónomas durante o mes de novembro de 2018 Diarios oficiais das comunidades autónomas. Novembro, 2018 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. Resolución de 30 de octubre de 2018, de la Dirección Gerencia del ...

Normativa de Política Social. Boletín Oficial do Estado (BOE). Novembro, 2018

04. Decembro 2018
Recollemos para a súa consulta unha selección de normas de ámbito social publicadas no Boletín Oficial do Estado (BOE) en novembro de 2018 BOE, Novembro 2018 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL. Ciudad de Ceuta. Convenio. Resolución de 26 de octubre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio ...

Normativa de Política Social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Novembro, 2018

04. Decembro 2018
Recollemos para a súa consulta unha selección de normas de ámbito social publicadas no DOG en novembro de 2018   Diario Oficial de Galicia (DOG). Novembro 2018 Consellería de Política Social. ORDE do 18 de outubro de 2018 pola que se convoca a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante nesta consellería ...