Las perspectivas vitales de los jóvenes

19. Decembro 2018 Alertas

Interesante informe sobre as conclusións extraídas de españoles entre 18 y 37 anos á enquisa sobre a  perspectiva de futuro dos milenials e da xuventude en xeral.


Barreiro, B., MyWord, Las perspectivas vitales de los jóvenes. Bruselas, Fundación Europea para los Estudios Progresistas, Fundación Felipe González, 2018, 54 p.

Que pensan os millennials sobre o seu futuro? Son pesimistas ou optimistas? A quen responsabilizan da súa situación? A Fundación Europea para os Estudos Progresistas ( FEPS) e a Fundación Felipe González ( FFG) preguntaron aos españois de entre 18 e 37 anos como ven o seu porvir e plasmaron as súas respostas no informe Las perspectivas vitales de los jóvenes, elaborado por Belén Barreiro e MyWord

Os millennials son a xeración que se consideran que viviron ou vivirán peor, xunto ás persoas de 65 anos ou máis. A cidadanía é pesimista en canto ao futuro da mocidade. Este aspecto está asociado a unha maior idade, aos votantes progresistas, aos que viven cos seus pais e ás persoas de menor nivel socioeconómico

https://s1.fundacionfelipegonzalez.org/wp-content/uploads/2018/10/Las_perspectivas_vitales_de_los_jo_venes_espan_oles.pdf