Consellería de Política Social. Memoria, 2021

26. Setembro 2022
Xa se pode acceder á Memoria da Consellería de Política Social do 2021. Para a súa consulta facilitamos un resumo da publicación e o enlace do texto completo en PDF de 2021 e de anos anteriores. Galicia, Xunta. Consellería de Política Social. Memoria, 2021. Santiago de Compostela : Consellería de Política Social e Xuventude, Secretaría Xeral Técnica, ...

Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030

07. Setembro 2022
O Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030 presenta a Estratexia española sobre discapacidade 2022-2030, concibida como unha folla de roteiro ambiciosa e posibilista, para que o Estado  español, a través das súas administracións e poderes públicos, contribúa a facer efectivos os dereitos humanos das persoas con discapacidade e das súas familias. España. Ministerio de Dereitos Sociais ...

Revista Española de Discapacidad (REDIS), v. 10, nº 1

06. Setembro 2022
Revista Española de Discapacidad (REDIS)., v. 10, n. 1 (Jun.- nov. 2022). Editores: Centro Español de Documentación sobre Discapacidade (CEDD) do Real Padroado sobre Discapacidade e Fundación Eguía Careaga. V. 10, n. 1- (2022- ).. ISSN-e: 2340-5104. Inicio: 2013. Periodicidade: Semestral. Doi: 10.5569/2340-5104.10.01 Página web de la revista A Revista Española de Discapacidad (REDIS) é unha revista electrónica de carácter ...

En las raíces de la desigualdad: movilidad social intergeneracional y territorio

02. Setembro 2022
As oportunidades das persoas dependen de, polo menos, tres tipos de factores sociais: as condicións da súa familia de orixe, a situación do mercado laboral na súa vida activa e as características do territorio onde se criaron. Bruna, F., et al., En las raíces de la desigualdad: movilidad social intergeneracional y territorio. Serie: Desigualdad y Pacto Social, Barcelona, ...

1ª Opinión Ingreso Mínimo Vital

02. Setembro 2022
Esta primeira Opinión céntrase en tres aspectos do Ingreso Mínimo Vital (IMV): o seu deseño, os seus resultados e a súa implementación desde a súa posta en marcha en maio de 2020 e ata decembro de 2021.   1ª Opinión Ingreso Mínimo Vital. Madrid, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, 2022, 79 p. Esta primeira Opinión céntrase en tres ...

Recompilación normativa de ámbito social. Comunidades autónomas. Agosto, 2022

01. Setembro 2022
Recollemos, para a súa consulta, unha selección de normas de ámbito social publicadas nos diarios oficiais das comunidades autónomas en agosto de 2022 Comunidades autónomas. Agosto, 2022 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN. Resolución de 22 de julio de 2022, de la Dirección General de ...

Normativa de ámbito social. BOE. Agosto, 2022

01. Setembro 2022
Recollemos, para a súa consulta, normativa de ámbito social, publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) en agosto de 2022 Normativa de ámbito social. BOE. Agosto, 2022 MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030. Comunidad de Castilla y León. Convenio. Resolución de 19 de julio de 2022, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por ...

Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Agosto, 2022

01. Setembro 2022
Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en agosto de 2022 Diario Oficial de Galicia (DOG). Agosto, 2022 Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. ORDE do 21 de xullo de 2022 pola que se amplía a dotación orzamentaria da Orde do 27 de decembro de ...