En las raíces de la desigualdad: movilidad social intergeneracional y territorio

02. Setembro 2022 Alertas

As oportunidades das persoas dependen de, polo menos, tres tipos de factores sociais: as condicións da súa familia de orixe, a situación do mercado laboral na súa vida activa e as características do territorio onde se criaron.


Bruna, F., et al., En las raíces de la desigualdad: movilidad social intergeneracional y territorio. Serie: Desigualdad y Pacto Social, Barcelona, El Observatorio Social, Fundación “La Caixa”, 2022, 20 p.

As oportunidades das persoas dependen de, polo menos, tres tipos de factores sociais: as condicións da súa familia de orixe, a situación do mercado laboral na súa vida activa e as características do territorio onde se criaron. Aínda que a «explosión educativa» da segunda parte do século XX xerou novas oportunidades, a mobilidade interxeracional en España aínda implica unha elevada heredabilidad da educación. España é un dos países da nosa contorna nos que os ingresos dos proxenitores condicionan máis os ingresos dos seus descendentes. Ademais, a expansión educativa foi máis rápida que a transformación da estrutura produtiva, o que provocou que cada vez máis titulados universitarios estean ocupados en postos de baixas competencias. Esta tendencia hase amplificado coas crises do 2008-2014 e da covid-19, que reforzaron a importancia da orixe familiar. Como aspecto máis novo, o estudo achega probas de como o contexto no que transcorre a infancia condiciona as perspectivas de ingresos posteriores. Criarse en municipios rurais ou en municipios de maior renda e mellor distribución da renda favorece as oportunidades posteriores da mocidade.