Revista Española de Discapacidad (REDIS), v. 10, nº 1

06. Setembro 2022 Alertas

Revista Española de Discapacidad (REDIS)., v. 10, n. 1 (Jun.- nov. 2022). Editores: Centro Español de Documentación sobre Discapacidade (CEDD) do Real Padroado sobre Discapacidade e Fundación Eguía Careaga. V. 10, n. 1- (2022- ).. ISSN-e: 2340-5104. Inicio: 2013. Periodicidade: Semestral. Doi: 10.5569/2340-5104.10.01

Página web de la revista

A Revista Española de Discapacidad (REDIS) é unha revista electrónica de carácter científico, orientada á publicación de artigos de investigación ou de reflexión académica, científica e profesional no ámbito da discapacidade, desde unha perspectiva multidisciplinar. É unha revista de acceso aberto, revisada por pares e dirixida a todas as persoas e entidades que traballan e investigan no campo da discapacidade. A súa periodicidade é semestral.
REDIS está coordinada e editada polo Centro Español de Documentación sobre Discapacidade (CEDD) e promovida polo Real Padroado sobre Discapacidade e a Dirección Xeral de Políticas de Apoio á Discapacidade do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade.

 

REDIS, vol. 10, n. 1

 

Artigos:

                    Actitudes hacia las personas con discapacidad   / María Inmaculada Moreno Pilo, María Lucía Morán Suárez, Laura Elisabet Gómez Sánchez, Patricia Solís García, María Ángeles Alcedo       Rodríguez, p. 7-27

 

Etiquetas