Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030

07. Setembro 2022 Alertas

O Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030 presenta a Estratexia española sobre discapacidade 2022-2030, concibida como unha folla de roteiro ambiciosa e posibilista, para que o Estado  español, a través das súas administracións e poderes públicos, contribúa a facer efectivos os dereitos humanos das persoas con discapacidade e das súas familias.


España. Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030. Dirección Xeral de Dereitos das Persoas con Discapacidade. Estratexia Española sobre Discapacidade 2022-2030. Madrid: Real Padroado sobre Discapacidade, 2022. 121 p.

Esta Estratexia, como nos marca a Axenda 2030, concíbese desde un enfoque interseccional e con perspectiva de xénero, para saldar unha débeda coas mulleres e nenas con discapacidade porque están en situación de desigualdade por moitas realidades e opresións históricas. Así mesmo, dará resposta a outros desafíos transversais como a emerxencia climática e o reto demográfico, xa que son cuestións que nos competen a todas e a todos. Do mesmo xeito, a Estratexia está coa España dos pobos, das aldeas e do campo onde tamén residen persoas con  discapacidade, ás que hai que escoitar e acompañar.

Esta ferramenta nace tamén para dar voz, empoderar e apoiar as persoas con discapacidade con grandes necesidades de apoio nas políticas públicas, e para que as persoas con discapacidade psicosocial a vexan como elemento de orientación cara aos seus dereitos humanos

Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030

https://www.siis.net/documentos/ficha/574700.pdf