1ª Opinión Ingreso Mínimo Vital

02. Setembro 2022 Alertas

Esta primeira Opinión céntrase en tres aspectos do Ingreso Mínimo Vital (IMV): o seu deseño, os seus resultados e a súa implementación desde a súa posta en marcha en maio de 2020 e ata decembro de 2021.


 

1ª Opinión Ingreso Mínimo Vital. Madrid, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, 2022, 79 p.

Esta primeira Opinión céntrase en tres aspectos do Ingreso Mínimo Vital (IMV): o seu deseño, os seus resultados e a súa implementación. Analizouse ata que punto o deseño do IMV é adecuado para alcanzar os seus principais obxectivos; en que medida logrou avanzar na consecución de tales obxectivos desde a súa posta en marcha en maio de 2020 e ata decembro de 2021; e aspectos relacionados coa súa implementación relevantes para o logro dos obxectivos do programa.

1ª opinión IMV