Salud mental en las personas mayores. Una guía práctica

20. Setembro 2019 Alertas

Esta guía editada pola Universidade de Zaragoza preséntanos un resumo de problemas de saúde mental en maiores e vai dirixida aos profesionais de atención primaria.


De la Cámara, C., Lobo, A., Salud mental en las personas mayores. Una guía práctica. Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2019, 43 p.

Os problemas de saúde mental son tan frecuentes en maiores como en adultos máis novos, e están asociados a un considerable sufrimento individual, suicidio, maior uso de servizos de saúde e sociais e peores resultados en saúde física. Con todo, os maiores son moito menos propensos a expresar espontaneamente síntomas mentais, e tamén teñen menos probabilidade de ser detectados ou tratados. Especificamente, os maiores son menos propensos a queixarse sobre perdas (de relacións ou de habilidades) ao consideralo como normal. En canto á presentación das enfermidades mentais, é moito máis frecuente que se expresen con síntomas físicos que con síntomas emocionais.

Este pequeno resumo de problemas de saúde mental en maiores que non están directamente relacionados con enfermidades físicas ou cerebrais destínase principalmente a profesionais de atención primaria, particularmente aos médicos de familia ou médicos de atención primaria (MAP). Os profesionais teñen o risco de atribuír síntomas  á idade ou a considerar pouco útil a situación dos pacientes. O noventa por cento dos maiores consultan ao seu MAP polo menos unha vez ao ano, o que subliña o papel nuclear da atención.

http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_guia_salud_mental/eu_def/adjuntos/Salud%20Mental%20en%20las%20personas%20mayores.%20Una%20Gu%C3%ADa%20pr%C3%A1ctica.pdf