Anuari de l’envelliment: Illes Balears

26. Xaneiro 2022 Alertas

Este Anuario do Envellecemento editado pola Universidade das Illas Baleares forma parte das accións de promoción da calidade de vida das persoas maiores desde a atención, a investigación e a formación permanente dos profesionais dedicados a este colectivo desde distintos ámbitos: saúde, servizos sociais e educativos, etc.


Anuari de l’envelliment Illes Balears. Palma : UIB.  ISSN: 2174-7997. Inicio: 2008-  Último año: 2021- Periodicidad: Anual.

A realidade demográfica do noso país expón a necesidade de visualizar o envellecemento como un proceso no cal tanto a persoa como suxeito activo e responsable, como as institucións teñen un papel fundamental e continuo de atención e tamén a través da promoción da calidade de vida das persoas maiores que leva a termo desde o Grupo GIFES, o Departamento de Pedagoxía e Didácticas Específicas e desde a Cátedra de Atención á Dependencia e Promoción da Autonomía da Universidade das Illas Baleares. E isto é posible a través da diseminación de información sobre este colectivo por parte dos profesionais e investigadores de Baleares que traballan en diferentes ámbitos da saúde, os servizos sociais e educativos, a demografía, a economía, etc., como queda reflectido nos traballos recollidos neste anuario de natureza multidisciplinar e coa participación de máis dun centenar de profesionais do ámbito da prevención, a intervención e a investigación no ámbito do envellecemento en Baleares co colectivo das persoas maiores.

https://gifes.uib.cat/digitalAssets/658/658330_anuari-envelliment-2021-.pdf