Soluciones al sinhogarismo. Evaluación de la metodología Housing First en España

17. Xuño 2021 Alertas

Este documento recolle os principais resultados obtidos na avaliación externa do programa Hábitat, a partir do seguimento durante 18 meses das persoas participantes na avaliación (grupo Hábitat e grupo control).


Panadero, S., et al., Soluciones al sinhogarismo. Evaluación de la metodología Housing First en España. Madrid, Hogar Sí, Provivienda, 2021, 150 p.

Este documento recolle os principais resultados obtidos na avaliación externa do programa Hábitat, a partir do seguimento durante 18 meses das persoas participantes na avaliación (grupo Hábitat e grupo control). O informe persegue dar resposta a seis obxectivos básicos que son os seguintes: Obxectivo 1: Coñecer os efectos do programa sobre diferentes áreas. Obxectivo 2: Comparar resultados do programa cos das súas alternativas. Obxectivo 3: Identificar os custos do Programa Hábitat. Obxectivo 4: Acoutar os custos doutros recursos e comparalos co Programa Hábitat. Obxectivo 5: Realizar unha análise custo – efectividade do programa Hábitat. Obxectivo 6: Coñecer as variables que poden influír no funcionamento do programa e no seu grao de éxito.

https://www.habitathousingfirst.org/docs/Housing_first_informecompleto.pdf