Estrategia de voluntariado de la Comunidad de Madrid 2017-2021

04. Outubro 2017 Alertas

Poñemos á disposición dos nosos lectores esta publicación elaborada pola Consellería de Políticas Sociais e Familia da Comunidade de Madrid


Consejería de Políticas Sociales y Familia, Estrategia de voluntariado de la Comunidad de Madrid 2017-2021. Madrid, Comunidad de Madrid, 2017, 80 p.

A prioridade da Estratexia de Voluntariado da Comunidad de Madrid 2017-2021 é a promoción do compromiso e a participación dos cidadáns en accións voluntarias orientadas ao interese xeral. Apóiase no papel activo da cidadanía e ten como obxectivo o fomento de valores e principios como a solidariedade, a xustiza social, o desenvolvemento da participación e a transformación social, cunha óptica integradora, que se enriquece coa diversidade.

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DVERSI%C3%93N+DEFINITIVA_1_JUNIO_+Estrategia_Voluntariado_alta_6.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352933980227&ssbinary=true