Actuaciones del trabajo social ante el Covid-19

11. Agosto 2020 Alertas

Esta publicación recolle unha selección de materiais elaborados por profesionais do ámbito do Traballo Social e que complementan os xa publicados ante a Emerxencia do Covid-19.


Vicente, E., Arredondo, R. (coords.), Actuaciones del trabajo social ante el Covid-19. Serie: Investigaciones e Informes del Consejo General del Trabajo Social n. 8, Madrid, Consejo General del Trabajo Social, 2020, 200 p.

O CGTS ante a emerxencia xurdida, foi capaz de innovar, de xerar coñecemento e documentación a ritmo dunha alta intensidade superándose a trintena de documentos, no que participaron máis dun centenar de profesionais cunha ampla representación territorial pero tamén por ámbito e/ou temática abordada. Unha afirmación que foi constatada na enquisa respondida por máis de 1.500 compañeiras e compañeiros, onde máis dun 70% coñece os documentos elaborados, e oito de cada dez indicaron estar de acordo coas accións realizadas por este Consello Xeral durante este tempo de confinamento. Esta publicación é unha selección de materiais que complementan aos xa publicados no Traballo Social ante a Emerxencia do Covid-19

https://www.cgtrabajosocial.es/files/5f213639cbc10/COVID_II_WEB.pdf