Plan Estratégico de Inclusión de Navarra (2018-2021)

13. Xullo 2018 Alertas

O Plan estratéxico de Inclusión de Navarra responde ao compromiso político adquirido polo actual Goberno de Navarra de garantir o dereito das persoas en situación ou risco de exclusión, a ser apoiadas nos seus procesos de inclusión social.


Navarra, Gobierno de, Dirección General de Inclusión y Protección Social, Plan Estratégico de Inclusión de Navarra (2018-2021). Pamplona, Observatorio de la Realidad Social, Gobierno de Navarra, 2018, 191 p.

O Plan estratéxico de Inclusión de Navarra responde o compromiso político adquirido polo actual Gobierno de Navarra de garantir o dereito das persoas en situación ou risco de exclusión, a ser apoiadas nos seus procesos de inclusión social. Máis aló da cobertura económica das necesidades básicas que se obtén a través da Renda Garantida, as persoas teñen dereito a gozar de oportunidades, recursos, programas e apoios profesionais que melloren as súas condicións de vida. O Plan de Inclusión de Navarra é a ferramenta estratéxica que presenta as accións e medidas para a inclusión e a cohesión social, reflectindo un compromiso firme baseado nun enfoque de dereitos da cidadanía Navarra que se atope en situación ou risco de exclusión social.

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/plan_estrategico_de_inclusion_social_navarra_2018-2021.pdf