Un arraigo sobre el alambre. La integración social de la población de origen inmigrante en España

17. Febreiro 2021 Alertas

Estudo que nos expón un debate acerca da inmigración e o seu proceso de integración na sociedade española.


Iglesias, J., et al., Un arraigo sobre el alambre. La integración social de la población de origen inmigrante en España. Serie: Colección de Estudios n. 46, Madrid, Fundación FOESSA, 2020, 224 p.

O libro, froito dunha investigación cuantitativa mediante enquisa realizada por Cáritas Española e o Instituto Universitario de Estudos sobre Migracións da Universidade P. Comiñas, sitúase neste contexto social e académico e pretende, desde as súas específicas coordenadas e achados, contribuír ao debate académico e político sobre a cuestión en España. Un estudo que indaga nas consecuencias que tivo este longo período de crise e recuperación económica sobre os procesos de integración da poboación de orixe inmigrante ( POI), incluíndo non só os anos iniciais de forte axuste, senón, tamén, esta última etapa de crecemento marcada por unha profunda desvalorización salarial. Un libro, finalmente, que forma parte dun proxecto de investigación máis amplo que consta dunha segunda fase, onde se presentarán os resultados dunha investigación cualitativa de ámbito estatal sobre as actitudes e as relacións de convivencia entre nativos e inmigrantes, que se realizou en diferentes barrios populares españois.

https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/2020/09/9788484407935.pdf