Universidad y discapacidad. La inclusión de las personas con discapacidad en la universidad española.

19. Febreiro 2021 Alertas

Este documento constitúe unha proposta de reforma normativa, legal e regulamentaria, que supón unha revisión exhaustiva de todos os aspectos regulatorios universitarios que gardan relación relevante coas persoas con discapacidade.


Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Universidad y discapacidad. La inclusión de las personas con discapacidad en la universidad española. Madrid, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Ediciones Cinca, 2020, 214 p. ; Serie: Cermi.es n. 81.

Este documento constitúe unha proposta de reforma normativa, legal e regulamentaria, que supón unha revisión exhaustiva de todos os aspectos regulatorios universitarios que gardan relación relevante coas persoas con discapacidade. A proposta persegue varios obxectivos dentro da súa finalidade principal de informar, inspirar e apoiar ao Lexislador e ao Goberno de España na revisión da lexislación e políticas públicas en materia de universidades; así como á actuación dos propios centros universitarios.

En primeiro lugar, búscase avaliar o estado do dereito á educación inclusiva no plano universitario e a súa compatibilidade con instrumentos internacionais, especialmente coa Convención Internacional sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade e os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable da Axenda 2030 de Nacións Unidas. En segundo lugar, preténdese identificar brechas nas normas e políticas educativas de ámbito universitario que impiden que o estudantado con discapacidade alcance e transite neste nivel educativo de maneira inclusiva e con parámetros de calidade. En terceiro lugar, acométese a formulación dunha normativa integral para a plena aliñación da lexislación e política nacional coas regras e disposicións internacionais de dereitos humanos a favor dunha universidade inclusiva, para facer efectivos os compromisos convidos a escala mundial asumidos nos tratados, conferencias e cumes das Nacións Unidas e no seu seguimento, en particular a Convención Internacional sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade e nos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable e na Axenda 2030.

https://www.cermi.es/sites/default/files/docs/colecciones/Cermi.es%20n.%C2%BA%2081%20Accesible.pdf