Ingreso Mínimo Vital: ¿es justo con la juventud?.

17. Decembro 2021 Alertas

A mocidade é o grupo social que máis sufriu as consecuencias socioeconómicas desta crise desde a perspectiva laboral, a emancipación residencial, os salarios e, mesmo, na percepción do Ingreso Mínimo Vital.


Hernández, E., et al., Ingreso Mínimo Vital: ¿es justo con la juventud?. Madrid, Consejo de la Juventud de España, 2021, 76 p.

A pandemia puxo en evidencia os problemas estruturais que padece a mocidade en canto ao acceso á vivenda ou a calidade do emprego e agravou, aínda máis, as situacións de desigualdade. Tería sentido que, sendo a mocidade uno dos colectivos máis afectados pola crise derivada da COVID-19, fose un dos colectivos prioritarios para a obtención do Ingreso Mínimo Vital. Nada máis lonxe da realidade. No IMV existen requisitos que exclúen as persoas mozas.

http://www.cje.org/descargas/cje7656.pdf