Recompilación normativa de ámbito social. Comunidades autónomas. Agosto, 2022

01. Setembro 2022
Recollemos, para a súa consulta, unha selección de normas de ámbito social publicadas nos diarios oficiais das comunidades autónomas en agosto de 2022 Comunidades autónomas. Agosto, 2022 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN. Resolución de 22 de julio de 2022, de la Dirección General de ...

Normativa de ámbito social. BOE. Agosto, 2022

01. Setembro 2022
Recollemos, para a súa consulta, normativa de ámbito social, publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) en agosto de 2022 Normativa de ámbito social. BOE. Agosto, 2022 MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030. Comunidad de Castilla y León. Convenio. Resolución de 19 de julio de 2022, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por ...

Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Agosto, 2022

01. Setembro 2022
Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en agosto de 2022 Diario Oficial de Galicia (DOG). Agosto, 2022 Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade. ORDE do 21 de xullo de 2022 pola que se amplía a dotación orzamentaria da Orde do 27 de decembro de ...

Los delitos de odio por motivos de discapacidad ¿Cómo identificarlos? ¿Cómo atajarlos? Guía informativa 2021

30. Agosto 2022
O obxectivo do documento é dar a coñecer que son os delitos de odio cara as persoas con discapacidade, como recoñecelos e como actuar en caso de ter coñecemento de que se produciu. Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Los delitos de odio por motivos de discapacidad ¿Cómo identificarlos? ¿Cómo atajarlos? Guía informativa ...

Mi profe iguala. Prevenir la violencia de género desde el aula. Guía práctica para el profesorado

29. Agosto 2022
Esta guía pretende ser unha ferramenta práctica de soporte para o profesorado na que se expoñen diversas medidas para erradicar e previr a violencia de xénero, en particular, desde os centros escolares. Roldán, P. (coord.), Mi profe iguala. Prevenir la violencia de género desde el aula. Guía práctica para el profesorado. Madrid, Comunidad de Madrid, Consejería de ...

Guía de ayudas sociales y servicios para las familias 2022

23. Agosto 2022
Nesta nova edición, actualizada para o ano 2022, recóllense principalmente as axudas establecidas nos ámbitos de seguridade social, emprego, fiscalidade, servizos sociais, educación e vivenda, entre outros.   Dirección Xeral de Diversidade Familiar e Servizos Sociais, Guía de ayudas sociales y servicios para las familias 2022. Madrid, Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030, 2022, 132 p. O Ministerio de ...

El Estado de la Pobreza en España 2021

23. Agosto 2022
En España, a Rede Europea de Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social no Estado Español (EAPNES) é unha organización horizontal, plural e independente que traballa para trasladar este obxectivo á realidade española e por incidir nas políticas públicas, tanto a nivel europeo como estatal, autonómico e local. Alguacil, A., Quiroga, D., El Estado de la Pobreza en ...

Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales

23. Agosto 2022
O Pilar Europeo de Dereitos Sociais establece 20 principios e dereitos fundamentais para que os mercados laborais e os sistemas de protección social sexan xustos e funcionen ben Plan de Acción do Pilar Europeo de Dereitos Sociais. Comunicación da Comisión ao Parlamento Europeo, ao Consello, ao Comité Económico e Social Europeo e ao Comité das ...

Estrategia Vasca 2030 para el Reto Demográfico. I. Marco General = Erronka Demografikoa 2030 erako Euskal Estrategia. I. Esparru Orokorra

19. Agosto 2022
O Programa de Goberno da XII Lexislatura do Goberno Vasco establece o reto demográfico como un dos dez obxectivos de país. Entre os seus compromisos específicos, prevé a redacción e impulso dunha Estratexia vasca 2030 nesta materia e deposita a coordinación da súa elaboración na Secretaría Xeral de Transición Social e Axenda 2030 de Lehendakaritza Estrategia Vasca 2030 para ...