O verán que queres contar. Acción de Verán, 2022. Campamentos esspecíficos para persoas con discapacidade

23. Maio 2022
Un ano máis, a Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade organiza dentro da campaña Acción de Verán 2022, a súa oferta para os seus campamentos específicos para persoas con discapacidade A Xunta de Galicia ofrece ás persoas con discapacidade a posibilidade de participar en campamentos de verán especificamente deseñados para elas, e que se ...

Servicios Sociales y vulnerabilidad frente a la pandemia.

18. Maio 2022
A Fundación Eguía Careaga quere con este libro contribuír ao debate sobre o deseño das políticas sociais e sobre a mellor forma de abordar as necesidades da cidadanía: Identificar os problemas e, sobre todo, definir liñas de avance e apuntar melloras posibles e factibles. Servicios Sociales y vulnerabilidad frente a la pandemia. Donostia-San Sebastián, Fundación Eguía Careaga, 2022, 337 ...

L’impacte dels tràmits administratius en l’accés a les prestacions socials. Una perspectiva conductual

18. Maio 2022
Este informe analiza os defectos normativos de catro prestacións sociais que se outorgan en Cataluña. Costas, E., et al., L’impacte dels tràmits administratius en l’accés a les prestacions socials. Una perspectiva conductual. Barcelona, Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, 2022, 102 p. Este informe analiza os defectos normativos de catro prestacións sociais que se outorgan en Cataluña, ...

Administración electrónica y personas mayores. Mejoras en el acceso y uso de la Administración electrónica por parte de las personas mayores

10. Maio 2022
Esta publicación recolle medidas para mellorar o acceso e uso dos servizos públicos electrónicos á poboación maior de 65 anos. Ten como obxectivo reducir a fenda dixital e achegar solucións a situacións de desigualdade, vulnerabilidade e exclusión social xeradas polo proceso de dixitalización. Administración electrónica y personas mayores. Mejoras en el acceso y uso de la ...

Libro Blanco de la Transformación Digital del Tercer Sector

09. Maio 2022
Publicación que recolle recursos, ferramentas, datos, aprendizaxes e boas prácticas para que calquera entidade social poida entender o valor que achega a tecnoloxía e tomar decisións sobre a súa propia estratexia dixital transformadora..   Libro Blanco de la Transformación Digital del Tercer Sector. Madrid: Fundación Telefónica, 2022, 149 p. Esta publicación recolle recursos, ferramentas, datos, ...

La dimensión política del envejecimiento activo personas mayores y participación política

06. Maio 2022
A participación das persoas maiores na sociedade está considerada como unha das dimensións centrais do denominado envellecemento activo.   Serafín González Quinzán, Diego Mo Groba, Paloma Castro Martínez: “La dimensión política del envejecimiento activo personas mayores y participación política”  en  Aposta: Revista de ciencias sociales, ISSN-e 1696-7348, Nº. 92, 2022, páx. 87-105 A participación das persoas maiores na sociedade está considerada como unha ...