Guía de accesibilidad en los espacios públicos urbanizados v.1.0

08. Febreiro 2022
Esta Orde TMA/851/2021, do 23 de xullo, pola que se desenvolve o documento técnico de condicións básicas de accesibilidade e non discriminación para o acceso e a utilización dos espazos públicos urbanizados deroga a Orde VIV/561/2010, ten carácter técnico e vai acompañado desta guía que axuda a aclarar os contidos da devandita orde.   Ministerio ...

Actas del VIII Congreso de la Red Española de Política Social (REPS). REPS 2021 Bilbao. Cuidar la vida, garantizar la inclusión, convivir en diversidad: consensos y retos

07. Febreiro 2022
Actas do oitavo congreso da Rede Española de Política Social, organizado conxuntamente pola Universidade do País Vasco e a Universidade de Deusto, coa colaboración de Sareen Sarea e o Centro de Documentación e Estudos SIIS, da Fundación Eguía Careaga e no marco de Espanet, a Rede Europea para a Análise das Políticas Sociais. Izaola, A. ...

Infancia, adolescencia y juventud con problemas de la salud mental en la CAPV. Análisis de las necesidades y recursos de atención

04. Febreiro 2022
A Federación de Euskadi de Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental ( FEDEAFES) e outras asociacións relacionadas editan esta publicación que nace co obxectivo de mellorar  os recursos dirixidos a este grupo poboacional. Federación de Euskadi de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental et al., Infancia, adolescencia y juventud con problemas ...

Recompilación normativa. Consellería de Política Social. 2021

02. Febreiro 2022
Esta publicación de carácter anual recolle as principais disposicións normativas emanadas pola Consellería de Política Social publicadas ao longo de 2021 no Diario Oficial de Galicia (DOG) Recompilación normativa. Consellería de Política Social. 2021. ISSN 2444-9660. Santiago de Compostela: Consellería de Política Social, Secretaría Xeral Técnica, Subdirección Xeral de Coordinación Administrativa, Sección de Publicacións e Estatísticas, ...

Recompilación normativa. Comunidades autónomas. Xaneiro, 2022

01. Febreiro 2022
Recollemos, para a súa consulta, unha selección de normas de ámbito social publicadas nos diarios oficiais das comunidades autónomas en xaneiro de 2022 Comunidades autónomas. Xaneiro, 2022 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja PRESIDENCIA. Ley 11/2021, de 28 de diciembre, por la que se regulan los perros de asistencia a personas con ...

Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Xaneiro, 2022

01. Febreiro 2022
Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Xaneiro, 2022 Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en xaneiro de 2022 Consellería de Emprego e Igualdade. RESOLUCIÓN do 21 de decembro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se convoca para o ano ...

Normativa de ámbito social. BOE. Xaneiro, 2022

01. Febreiro 2022
Recollemos, para a súa consulta, normativa de ámbito social, publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) en xaneiro de 2022   Normativa de ámbito social. BOE. Xaneiro, 2022 MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030. Ayudas. Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se ...

Anuari de l’envelliment: Illes Balears

26. Xaneiro 2022
Este Anuario do Envellecemento editado pola Universidade das Illas Baleares forma parte das accións de promoción da calidade de vida das persoas maiores desde a atención, a investigación e a formación permanente dos profesionais dedicados a este colectivo desde distintos ámbitos: saúde, servizos sociais e educativos, etc. Anuari de l’envelliment Illes Balears. Palma : UIB.  ISSN: 2174-7997. Inicio: ...

Zerbitzuan, nº 75

21. Xaneiro 2022
Presentamos o nº 75 da revista Zerbitzuan, revista especializada nas políticas de benestar social e elaborada por  SIIS Centro de Documentación e Estudos da Fundación Eguía Careaga. SIIS Centro de Documentación y Estudios de la Fundación Eguía Careaga. .Zerbitzuan, nº 75. Vitoria :  Servicio Central de Publicacións do Goberno Vasco, 2021.  Depósito Legal: SS 101-1986. ISSN: 1134-7147. Internet: https://doi.org/10.5569/1134-7147.75 ...