Recompilación normativa de ámbito social. Comunidades autónomas. Marzo, 2022

01. Abril 2022
Recollemos, para a súa consulta, unha selección de normas de ámbito social publicadas nos diarios oficiais das comunidades autónomas en marzo de 2022 Comunidades autónomas. Marzo, 2022 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO. Orden de 24 de febrero de 2022, por la que se ...

Normativa de ámbito social. BOE. Marzo, 2022

01. Abril 2022
Recollemos, para a súa consulta, normativa de ámbito social, publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) en marzo de 2022 Normativa de ámbito social. BOE. Marzo, 2022 JEFATURA DEL ESTADO. Protección de los consumidores y usuarios. Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social ...

Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Marzo de 2022

01. Abril 2022
  Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en marzo de 2022 Consellería de Política Social. ORDE do 15 de febreiro de 2022 pola que se establecen as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño durante ...

Guía: Provisión de apoyos a las personas con discapacidad para el ejercicio de la capacidad jurídica = Gida: Desgaitasuna duten pertsonentzako laguntzak ematea, gaitasun juridikoa baliatazeko

28. Marzo 2022
Esta guía analiza a Lei 8/2021 do 2 de xuño  pola que se reforma a lexislación civil e procesual para o apoio das persoas con discapacidade no exercicio da súa capacidade xurídica.   Goikoetxea, M., et al., Guía: Provisión de apoyos a las personas con discapacidad para el ejercicio de la capacidad jurídica = Gida: Desgaitasuna duten ...

Galicia, perspectivas demográficas: Informe aprobado polo Pleno do Observatorio Galego de Dinamización Demográfica en xullo de 2018

24. Marzo 2022
Informe elaborado polo Observatorio Galego de Dinamización Demográfica, coordinado por María Xosé Rodríguez Galdo e aprobado polo Pleno do Observatorio en xullo de 2018. O informe, estruturado en dúas partes, analiza polo miúdo os procesos do cambio demográfico en Galicia. Observatorio Galego de Dinamización Demográfica ; Coordinadora: Rodríguez Galdo, María Xosé. – Galicia, perspectivas demográficas: ...

Indice: Revista de Estadística y Sociedad

16. Marzo 2022
Vén de publicarse o número 84 de Índice: Revista de Estadística y Sociedad editado pola Universidade Autónoma de Madrid (UAM) e o Instituto Nacional de Estatística (INE). Número dedicado á Inclusión e á dependencia. A preocupación pola dignidade da persoa, particularmente manifestada en circunstancias de adversidade como pode ser a discapacidade, maniféstase  na que supón a ...

Detectar la soledad durante el envejecimiento. Una guía.

15. Marzo 2022
A guía está composta por cinco capítulos que se corresponden con cinco pasos fundamentais para a detección da soidade (“Recoñecer”, “Comprender”, “Considerar”, “Pescudar”, “Actuar”) e que pretenden atender a complexidade do fenómeno. Martínez, R., Detectar la soledad durante el envejecimiento. Una guía. Serie: La soledad como fenómeno complejo n. 2, Observatorio de la Soledad, 2022, 62 p. ...