Libro Blanco de la Transformación Digital del Tercer Sector

09. Maio 2022 Alertas

Publicación que recolle recursos, ferramentas, datos, aprendizaxes e boas prácticas para que calquera entidade social poida entender o valor que achega a tecnoloxía e tomar decisións sobre a súa propia estratexia dixital transformadora..


 

Libro Blanco de la Transformación Digital del Tercer Sector. Madrid: Fundación Telefónica, 2022, 149 p.

Esta publicación recolle recursos, ferramentas, datos, aprendizaxes e boas prácticas para que calquera entidade social poida entender o valor que achega a tecnoloxía e tomar decisións sobre a súa propia estratexia dixital transformadora. Fundación Telefónica presenta o ‘Libro Branco da Transformación Dixital do Terceiro Sector‘ no auditorio de Espazo Fundación Telefónica.

Trátase do informe definitivo que aúna recursos, ferramentas, datos, aprendizaxes, boas prácticas e unha completa guía básica que serve como compás para que calquera entidade social, sexa do tamaño ou do modelo de organización que sexa, poida entender o valor que achega a tecnoloxía e tomar decisións sobre a súa propia estratexia dixital transformadora.

https://www.fundaciontelefonica.com/cultura-digital/publicaciones/libro-blanco-de-la-transformacion-digital-del-tercer-sector/751/#close