Libro Blanco de la Transformación Digital del Tercer Sector

09. Maio 2022
Publicación que recolle recursos, ferramentas, datos, aprendizaxes e boas prácticas para que calquera entidade social poida entender o valor que achega a tecnoloxía e tomar decisións sobre a súa propia estratexia dixital transformadora..   Libro Blanco de la Transformación Digital del Tercer Sector. Madrid: Fundación Telefónica, 2022, 149 p. Esta publicación recolle recursos, ferramentas, datos, ...