Recompilación normativa de ámbito social. Comunidades autónomas. Outubro, 2022

03. Novembro 2022
Recollemos, para a súa consulta, unha selección de normas de ámbito social publicadas nos diarios oficiais das comunidades autónomas en outubro de 2022 Comunidades autónomas. Outubro, 2022 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD. Orden de 28 de septiembre de 2022, complementaria a la Orden ...

Normativa de ámbito social. BOE. Outubro, 2022

03. Novembro 2022
Recollemos, para a súa consulta, normativa de ámbito social, publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) en outubro de 2022 BOE. Outubro, 2022 MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. Convenios. Resolución de 20 de septiembre de 2022, de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, por la que se ...

Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Outubro, 2022

03. Novembro 2022
Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en outubro de 2022 DOG Outubro, 2022 Consellería de Política Social e Xuventude. ORDE do 1 de setembro de 2022 pola que se establecen os servizos mínimos dirixidos a garantir os servizos esenciais nos centros dependentes do Consorcio Galego ...

El voluntariado como medio para mejorar la calidad de vida de los mayores. Guía innovadora para formadores

31. Outubro 2022
Esta publicación céntrase na formación das persoas maiores-voluntarias mediante o desenvolvemento de novas metodoloxías para que permanezan activas nas súas contornas. Elche, M.D., Cervigón, R. (coords.), El voluntariado como medio para mejorar la calidad de vida de los mayores. Guía innovadora para formadores. Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2022, 151 p. ISSN: 2792-4610. ISBN: 978-84-9044-546-4 (Edición electrónica). DOI: https://doi.org/10.18239/atenea_2022.42.00 Na sociedade actual, ...

La vida de niños, niñas y adolescentes en el mundo virtual. Riesgos y oportunidades de la Generación smartphone en el ecosistema digital

24. Outubro 2022
Neste informe sinálanse os riscos e as oportunidades aos que se enfrontan os nenos  e as nenas nun ecosistema dixital cambiante. La vida de niños, niñas y adolescentes en el mundo virtual. Riesgos y oportunidades de la Generación smartphone en el ecosistema digital. Madrid, Educo, 2022, 40 p.   O ecosistema dixital está xerando posibilidades extraordinarias de acceso ...

Fichas Plan Proxecta: Educación sexual. Curso 2022-2023

17. Outubro 2022
Presentamos unha nova edición do Plan Proxecta para o curso 2022-2023 que asesora sobre sexualidade  á nosa xuventude. Equipo dos Centros Quérote +. — Fichas Plan Proxecta. Educación sexual. Curso 2021-2022. Santiago de Compostela, Consellería de Política Social e Xuventude, DirecciónXeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, 2022. — 5ª ed. —  53 p. Publicación estruturada ...

Las unidades de convivencia modelo hogareño, una alternativa a las residencias de personas mayores institucionales

11. Outubro 2022
O título nº 8 desta serie resume o coñecemento existente sobre as Unidades de Convivencia, como a principal alternativa desenvolta internacionalmente para transformar o modelo residencial tradicional Martínez, T., Las unidades de convivencia modelo hogareño, una alternativa a las residencias de personas mayores institucionales. Serie: Informes Acpgerontología n. 8, Oviedo, ACP Gerontología, 2022, 33 p. O título nº ...

Ciencia signada. Diccionario de términos científicos incorporados al Diccionario de Lengua de Signos Española (DILSE) desde el MNCN. Vol. 1

07. Outubro 2022
Esta iniciativa é froito da colaboración entre o Museo Nacional de Ciencias Naturais e a Fundación CNSE co obxectivo de facer que o museo e a súa terminoloxía científica sexan máis accesibles para a sociedade. Fundación CNSE, Ciencia signada. Diccionario de términos científicos incorporados al Diccionario de Lengua de Signos Española (DILSE) desde el MNCN. Vol. ...

Zerbitzuan Gizarte zerbitzuetarako aldizkaria = Revista de servicios sociales (nº. 77- ) (2022- )

07. Outubro 2022
Xa se pode consultar o n. 77 de Zerbitzuan, revista científica dedicada ás políticas de benestar social Zerbitzuan Gizarte zerbitzuetarako aldizkaria = Revista de servicios sociales. Edita Goberno Vasco: Departamento de Vivenda e Asuntos Sociais e SIIS, Centro de Documentaicón e Estudos, 1986-  . N.º. 77-  (2022). ISSN: 1134-7147. Zerbitzuan é unha revista científica dedicada ás políticas de benestar social. ...