Servicios Sociales y vulnerabilidad frente a la pandemia.

18. Maio 2022 Alertas

A Fundación Eguía Careaga quere con este libro contribuír ao debate sobre o deseño das políticas sociais e sobre a mellor forma de abordar as necesidades da cidadanía: Identificar os problemas e, sobre todo, definir liñas de avance e apuntar melloras posibles e factibles.


Servicios Sociales y vulnerabilidad frente a la pandemia. Donostia-San Sebastián, Fundación Eguía Careaga, 2022, 337 p

Durante os seus case cincuenta anos de existencia, un dos principais obxectivos da Fundación Eguía Careaga foi contribuír á mellora das políticas públicas orientadas aos colectivos máis vulnerables da sociedade. A discapacidade, o envellecemento, a dependencia, a desprotección infantil, a desigualdade, as adiccións, a pobreza, a marxinación… son algúns dos problemas e fenómenos sociais nos que se centrou durante estes anos o traballo de investigación, información, divulgación e análise que a Fundación realizou a través do SIIS.

Durante todos estes anos, a nosa sociedade enfrontouse a moitas e moi diversas situacións de crises: económicas e políticas, na súa maioría, pero tamén ambientais, demográficas ou sanitarias. Ningunha tivo, con todo, as características da crise sociosanitaria e socioeconómica que desde hai xa dous anos sufrimos en todo o planeta por mor da covid. Aínda que poida pensarse que deixamos atrás as fases máis agudas desta crise, non cabe dúbida de que as súas consecuencias foron e están a ser especialmente duras para os colectivos máis vulnerables, aqueles que xa antes da pandemia tiñan máis carencias e dificultades para a súa integración social.

As consecuencias da crise tamén foron e están a ser extremadamente duras para os profesionais que traballan nos servizos sociais, sanitarios e educativos.

Nese contexto, o Padroado da Fundación Eguía Careaga quixo contribuír mediante este libro á reflexión sobre os retos e os desafíos aos que as políticas sociais hanse de enfrontar para dar resposta ás necesidades deses colectivos vulnerables, e do conxunto da cidadanía, especialmente no ámbito dos servizos sociais, a educación e o emprego.

https://sid-inico.usal.es/wp-content/uploads/2022/05/Servicios-Sociales-y-vulnerabilidad-frente-a-la-pandemia.pdf