El Estado de la Pobreza en España 2021

23. Agosto 2022 Alertas

En España, a Rede Europea de Loita contra a Pobreza e a Exclusión Social no Estado Español (EAPNES) é unha organización horizontal, plural e independente que traballa para trasladar este obxectivo á realidade española e por incidir nas políticas públicas, tanto a nivel europeo como estatal, autonómico e local.


Alguacil, A., Quiroga, D., El Estado de la Pobreza en España 2021. Avance de resultados. Madrid, European Anti-Poverty Network-España, 2022, 26 p.

O informe que se presenta está fortemente marcado polo cambio metodolóxico que se presenta na última Enquisa de Condicións de Vida publicada en 2022. Tal e como indica o INE “a taxa AROPE de risco de pobreza ou exclusión social modificouse en 2021 de acordo cos novos obxectivos da Estratexia Europa 2030”.

A taxa AROPE, coa nova metodoloxía, defínese como poboación en risco de pobreza ou exclusión social a aquelas que está polo menos nalgunha destas situacións:

• Risco de pobreza.

• Carencia material e social severa.

• Baixa intensidade no emprego.

El estado de la pobreza en España