Guía de ayudas sociales y servicios para las familias 2022

23. Agosto 2022 Alertas

Nesta nova edición, actualizada para o ano 2022, recóllense principalmente as axudas establecidas nos ámbitos de seguridade social, emprego, fiscalidade, servizos sociais, educación e vivenda, entre outros.


 

Dirección Xeral de Diversidade Familiar e Servizos Sociais, Guía de ayudas sociales y servicios para las familias 2022. Madrid, Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030, 2022, 132 p.

O Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030 publica esta guía,  cuxo obxectivo é facilitar información actualizada ás persoas que teñen responsabilidades familiares sobre as prestacións, beneficios e servizos que teñen á súa disposición no ámbito da Administración Xeral do Estado.

Guía de ayudas sociales y servicios para las familias 2022