Boletín Estadístico de Protección a la Infancia, nº. 20 (2019)

09. Outubro 2019
Boletín editado polo Observatorio da Infancia do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social que persegue contribuír ao coñecemento da situación dos menores de idade beneficiados polo sistema de protección social á infancia en España. Observatorio de la Infancia. Boletín Estadístico de Protección a la Infancia. Madrid : Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, ...

Procedimiento de prevención y detección de malos tratos físicos y económicos a personas mayores en la CAPV = EAEko adineko pertsonenganako tratu txar fisiko eta ekonomikoak prebenitu eta hautemateko prozedura

09. Outubro 2019
Procedemento elaborado polo Departamento de Emprego e Políticas sociais do Goberno Vasco cunha finalidade asistencial que non é outra que evitar danos e lesións físicas e económicas ás persoas maiores. Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Procedimiento de prevención y detección de malos tratos físicos y económicos a personas mayores en la CAPV, 2ª ed. ...

Integración laboral de las personas con discapacidad

07. Outubro 2019
Neste documento resúmense os tipos de contratación e as axudas que se destinan á inserción laboral das persoas con discapacidade. Servicio Público de Empleo Estatal, Integración laboral de las personas con discapacidad. Madrid, Servicio Público de Empleo Estatal, 2019, 27 p. As persoas con discapacidade conforman un grupo vulnerable e numeroso ao que o modo ...

Reforzar el bienestar social: del ingreso mínimo a la renta básica.

02. Outubro 2019
Informe que analiza distintas formas de combater a desigualdade e a pobreza Sevilla, J. (coord. y dir.), et al., Reforzar el bienestar social: del ingreso mínimo a la renta básica. Barcelona, Observatorio Social de La Caixa, 2019, 202 p. A aparición de novos patróns de desigualdade constitúen elementos crave dun novo modelo de desigualdade económica ...

Algunas ideas para impulsar proyectos bibliotecarios con y para personas mayores

01. Outubro 2019
As bibliotecas teñen unha ampla e dilatada experiencia na prestación de servizos e no deseño de espazos e programas de actividades para certos colectivos. Con todo, o colectivo de persoas maiores non contou coa atención adecuada por parte das bibliotecas cando deseñaban os seus proxectos de traballo. García, Francisco Javier. — Algunas ideas para impulsar ...

Recompilación normativa. Comunidades autónomas. Setembro, 2019

01. Outubro 2019
Recollemos, para a súa consulta, unha selección de normas de ámbito social publicadas nos diarios oficiais das comunidades autónomas en setembro de 2019 Comunidades autónomas. setembro, 2019 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja Consejería de Educación y Deporte. Decreto 549/2019, de 29 de agosto, por el que se crean determinadas Escuelas Infantiles de ...

Normas UNE e ISO vixentes e relacionadas cos servizos e o benestar social

01. Outubro 2019
Presentamos unha recompilación de normas UNE e ISO vixentes na actualidade e relacionadas co ámbito social. A misión de UNE establece que mediante o desenvolvemento da Normalización, actividade de interese xeral, a Asociación ten por obxecto contribuír á competitividade e seguridade das empresas, os seus produtos e servizos e procesos, a protección das persoas, dos consumidores ...

Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Setembro, 2019

01. Outubro 2019
Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en setembro de 2019. Normativa DOG. Setembro, 2019 Consellería de Facenda. RESOLUCIÓN do 2 de agosto de 2019, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se ordena a publicación dos criterios de repartición do fondo de acción social ...

Normativa de ámbito social. BOE. Setembro, 2019

01. Outubro 2019
Recollemos, para a súa consulta, normativa de ámbito social, publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) en setembro de 2019. Normativa de ámbito social. BOE. Setembro, 2019 MINISTERIO DE FOMENTO. Subvenciones. Orden FOM/926/2019, de 26 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de ENAIRE destinadas a actividades ...