Lectura para todos: el aporte de la fácil lectura como vía para la equiparación de oportunidades

06. Outubro 2022
Neste traballo propóñense unhas recomendacións específicas para o tratamento dos marcadores discursivos nos textos en fácil lectura. Aldo Ocampo González, “Lectura para todos: el aporte de la fácil lectura como vía para la equiparación de oportunidades“, -:Asociación Española de Comprensión Lectora. AECL Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva. CELEI (CL), 2015. A Asociación Europea ...

Informe de evaluación del Sistema de promoción de la Autonomía personal y Atención a las personas en situación de Dependencia (SAAD)

05. Outubro 2022
Informe de evaluación en el que tras analizar el estado de la cuestión sobre los Cuidados de Larga Duración (CLD) en el ámbito nacional y la Unión Europea, se destacan tanto las dimensiones estructurales como las transversales del SAAD. Rodríguez, G., Marbán, V. (coords.), Informe de evaluación del Sistema de promoción de la Autonomía personal y Atención ...

Recompilación normativa de ámbito social. Comunidades autónomas. Setembro, 2022

04. Outubro 2022
  Recollemos, para a súa consulta, unha selección de normas de ámbito social publicadas nos diarios oficiais das comunidades autónomas en setembro de 2022 Comunidades autónomas. Setembro, 2022 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL. Resolución de 30 de agosto de 2022, de la Agencia Pública ...

Normativa de ámbito social. BOE. Setembro, 2022

04. Outubro 2022
Recollemos, para a súa consulta, normativa de ámbito social, publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) en setembro de 2022 Normativa de ámbito social. BOE. Setembro, 2022 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA. Presupuestos. Corrección de errores en la Ley 1/2021, de 29 de diciembre, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2022 (BOE nº 210, ...

Consellería de Política Social. Memoria, 2021

26. Setembro 2022
Xa se pode acceder á Memoria da Consellería de Política Social do 2021. Para a súa consulta facilitamos un resumo da publicación e o enlace do texto completo en PDF de 2021 e de anos anteriores. Galicia, Xunta. Consellería de Política Social. Memoria, 2021. Santiago de Compostela : Consellería de Política Social e Xuventude, Secretaría Xeral Técnica, ...

Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030

07. Setembro 2022
O Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030 presenta a Estratexia española sobre discapacidade 2022-2030, concibida como unha folla de roteiro ambiciosa e posibilista, para que o Estado  español, a través das súas administracións e poderes públicos, contribúa a facer efectivos os dereitos humanos das persoas con discapacidade e das súas familias. España. Ministerio de Dereitos Sociais ...

Revista Española de Discapacidad (REDIS), v. 10, nº 1

06. Setembro 2022
Revista Española de Discapacidad (REDIS)., v. 10, n. 1 (Jun.- nov. 2022). Editores: Centro Español de Documentación sobre Discapacidade (CEDD) do Real Padroado sobre Discapacidade e Fundación Eguía Careaga. V. 10, n. 1- (2022- ).. ISSN-e: 2340-5104. Inicio: 2013. Periodicidade: Semestral. Doi: 10.5569/2340-5104.10.01 Página web de la revista A Revista Española de Discapacidad (REDIS) é unha revista electrónica de carácter ...

En las raíces de la desigualdad: movilidad social intergeneracional y territorio

02. Setembro 2022
As oportunidades das persoas dependen de, polo menos, tres tipos de factores sociais: as condicións da súa familia de orixe, a situación do mercado laboral na súa vida activa e as características do territorio onde se criaron. Bruna, F., et al., En las raíces de la desigualdad: movilidad social intergeneracional y territorio. Serie: Desigualdad y Pacto Social, Barcelona, ...