Administración electrónica y personas mayores. Mejoras en el acceso y uso de la Administración electrónica por parte de las personas mayores

10. Maio 2022
Esta publicación recolle medidas para mellorar o acceso e uso dos servizos públicos electrónicos á poboación maior de 65 anos. Ten como obxectivo reducir a fenda dixital e achegar solucións a situacións de desigualdade, vulnerabilidade e exclusión social xeradas polo proceso de dixitalización. Administración electrónica y personas mayores. Mejoras en el acceso y uso de la ...

Libro Blanco de la Transformación Digital del Tercer Sector

09. Maio 2022
Publicación que recolle recursos, ferramentas, datos, aprendizaxes e boas prácticas para que calquera entidade social poida entender o valor que achega a tecnoloxía e tomar decisións sobre a súa propia estratexia dixital transformadora..   Libro Blanco de la Transformación Digital del Tercer Sector. Madrid: Fundación Telefónica, 2022, 149 p. Esta publicación recolle recursos, ferramentas, datos, ...

La dimensión política del envejecimiento activo personas mayores y participación política

06. Maio 2022
A participación das persoas maiores na sociedade está considerada como unha das dimensións centrais do denominado envellecemento activo.   Serafín González Quinzán, Diego Mo Groba, Paloma Castro Martínez: “La dimensión política del envejecimiento activo personas mayores y participación política”  en  Aposta: Revista de ciencias sociales, ISSN-e 1696-7348, Nº. 92, 2022, páx. 87-105 A participación das persoas maiores na sociedade está considerada como unha ...

Recompilación normativa de ámbito social. Comunidades autónomas. Abril, 2022

02. Maio 2022
Recollemos, para a súa consulta, unha selección de normas de ámbito social publicadas nos diarios oficiais das comunidades autónomas en abril de 2022 Comunidades autónomas. Abril, 2022 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS. Acuerdo de 29 de marzo de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que ...

Normativa de ámbito social. BOE. Abril, 2022

02. Maio 2022
Recollemos, para a súa consulta, normativa de ámbito social, publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) en abril de 2022 Normativa de ámbito social. BOE. Abril, 2022 JEFATURA DEL ESTADO. Personas con discapacidad. Ley 6/2022, de 31 de marzo, de modificación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad ...

Revista Española de Discapacidad. Vol. 9. Nº 2 (Dec. 2021-Maio, 2022)

26. Abril 2022
Revista Española de Discapacidad (REDIS) ISSN-e: 2340-5104 Inicio: 2013 Periodicidad: Semestral Presentamos o vol. 9, nº2 de a Revista Española de Discapacidade ( REDIS) . Revista electrónica de carácter científico, orientada á publicación de artigos de investigación ou de reflexión académica, científica e profesional no ámbito da discapacidade, desde unha perspectiva multidisciplinar. É unha revista de acceso aberto, revisada por ...

Protocolo de Psicología en la enfermedad de Parkinson

25. Abril 2022
Este protocolo concíbese como unha ferramenta para axudar ao traballo dos psicólogos e as psicólogas con persoas que teñen a enfermidade de Parkinson. Márquez, V. M. (coord.), Protocolo de Psicología en la enfermedad de Parkinson. Madrid, Federación Española de Parkinson, Real Patronato sobre Discapacidad, 2021, 61 p. As asociacións de párkinson traballan desde un enfoque de atención integral ...

El proceso de evaluación en salud mental. La atención al bienestar emocional y a la salud mental en la vida adulta de las personas en el espectro del autismo

25. Abril 2022
O obxectivo xeral desta guía é facilitar orientacións que contribúan a mellorar a atención á saúde mental das persoas adultas no espectro do autismo. Sevilla, R., El proceso de evaluación en salud mental. La atención al bienestar emocional y a la salud mental en la vida adulta de las personas en el espectro del autismo. Cádiz, Asociación ...

Guía de delitos de odio LGTBI

21. Abril 2022
Edición actualizada coas últimas reformas legais relacionadas cos delitos de odio e a normativa  relacionada coa diversidade sexual e de xénero. Alises, C., Guía de delitos de odio LGTBI, 3ª ed. actualizada. Sevilla, Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Junta de Andalucía, 2021, 217 p. A terceira edición desta guía ten como obxectivo actualizar a información das ...