Vis a Vis: Revista do Módulo 1 “Nelson Mandela”. Centro Penitenciario de Teixeiro | Núm. 12, 2021

O Módulo 1 “Nelson Mandela” do Centro Penitenciario de Teixeiro elabora esta revista que responde a unha iniciativa levada a cabo polo Equipo de Inclusión Sociolaboral do Centro e que ten como principal obxectivo a reinserción á sociedade das persoas privadas de liberdade  dese Centro.


Vis a Vis: Revista do Módulo 1 “Nelson Mandela”. Centro Penitenciario de Teixeiro / VV.AA. Santiago de Compostela : Consellería de Política Social, Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar. | Núm. 12, 2021. DL: C 578-2012.

Nesta publicación colaboran internos do Módulo 1 Nelson Mandela do Centro Penitenciario de Teixeiro baixo a coordinación do Equipo de Inclusión Sociolaboral do Centro Penitenciario de Curtis. Ten como obxectivo principal a reinserción social a través do diálogo, a escoita activa, o acompañamento social, o apoio, a ocupación en actividades educativas…, variantes que como moi ben se apunta no editorial inciden positivamente no cambio dos internos de cara á incorporación da vida en liberdade.

Este nº12 presenta  como principal novidade a participación das mulleres no Programa Nelson Mandela que pasa a ser un módulo mixto. Neste número abórdanse temas de actualidade: Igualdade, Okupas, Universidade, etc. e seccións con nome propio: Historias de paso, O Rincón do Poeta ou Entrevista: neste número entrevístase a Ángel Luis Ortiz, secretario xeral de Institucións Penitenciarias.

Enlace al documento