Execución de medidas xudiciais previstas na Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da responsabilidade penal dos menores: Memoria 2021

14. Xuño 2022
Xa se pode consultar a información estatística cos datos de 2021 sobre a execución das medidas ditadas polos xulgados de menores, nos termos establecidos na Lei orgánica 5/2000 do 12 de xaneiro. Galicia, Xunta. Consellería de Política Social e Xuventude. — Execución de medidas xudiciais previstas na Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da ...

Normativa de ámbito social. BOE. Maio, 2022

03. Xuño 2022
Normativa de ámbito social. BOE. Maio, 2022 Recollemos, para a súa consulta, normativa de ámbito social, publicada no Boletín Oficial do Estado (BOE) en maio de 2022 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. Premios. Resolución de 20 de abril de 2022, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se ...

Normativa de ámbito social. Diario Oficial de Galicia (DOG) Maio, 2022

03. Xuño 2022
DOG. Maio, 2022   Recollemos para a súa consulta, normativa de ámbito social publicada no Diario Oficial de Galicia (DOG) en maio de 2022   Consellería de Política Social. ORDE do 29 de abril de 2022 pola que se establecen os servizos mínimos dirixidos a garantir os servizos esenciais nos centros dependentes do Consorcio Galego ...

Recompilación normativa de ámbito social. Comunidades autónomas. Maio, 2022

03. Xuño 2022
Recollemos, para a súa consulta, unha selección de normas de ámbito social publicadas nos diarios oficiais das comunidades autónomas en maio de 2022 Comunidades autónomas. Maio, 2022 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) http://www.juntadeandalucia.es/boja CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS. Acuerdo de 27 de abril de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que ...

O verán que queres contar. Acción de Verán, 2022. Campamentos esspecíficos para persoas con discapacidade

23. Maio 2022
Un ano máis, a Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade organiza dentro da campaña Acción de Verán 2022, a súa oferta para os seus campamentos específicos para persoas con discapacidade A Xunta de Galicia ofrece ás persoas con discapacidade a posibilidade de participar en campamentos de verán especificamente deseñados para elas, e que se ...

Servicios Sociales y vulnerabilidad frente a la pandemia.

18. Maio 2022
A Fundación Eguía Careaga quere con este libro contribuír ao debate sobre o deseño das políticas sociais e sobre a mellor forma de abordar as necesidades da cidadanía: Identificar os problemas e, sobre todo, definir liñas de avance e apuntar melloras posibles e factibles. Servicios Sociales y vulnerabilidad frente a la pandemia. Donostia-San Sebastián, Fundación Eguía Careaga, 2022, 337 ...

L’impacte dels tràmits administratius en l’accés a les prestacions socials. Una perspectiva conductual

18. Maio 2022
Este informe analiza os defectos normativos de catro prestacións sociais que se outorgan en Cataluña. Costas, E., et al., L’impacte dels tràmits administratius en l’accés a les prestacions socials. Una perspectiva conductual. Barcelona, Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, 2022, 102 p. Este informe analiza os defectos normativos de catro prestacións sociais que se outorgan en Cataluña, ...