Derechos humanos y discapacidad. Informe España 2021

11. Xullo 2022 Alertas

A información aquí contida ofrece unha foto nítida e axustada á realidade dos dereitos das persoas con discapacidade en 2021


Delegación del CERMI Estatal para los Derechos Humanos y para la Convención de la ONU, Derechos humanos y discapacidad. Informe España 2021. Serie: Convención ONU n. 32, Madrid, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Ediciones Cinca, 2022, 592 p.

Este informe eríxese como unha fonte de información valiosa que dá conta da consecución da Convención sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade en España. O documento, e con todas salvagárdalas á protección de datos, nútrese de feitos reais de discriminación cara a persoas con discapacidade en diferentes esferas, e que foron documentadas nas asesorías xurídicas do movemento CERMI.

Ponse rostro á exclusión cotiá que vive a discapacidade, porque a discriminación non é un concepto abstracto. Concrétase nas vidas de mulleres e homes aos que se lles nega dereitos contemplados nas leis españolas. Así mesmo, para a súa elaboración consultáronse diferentes fontes de coñecemento, aínda que as principais son: as consultas recibidas no propio CERMI, as accións emprendidas como consecuencia do traballo xenuíno da entidade, as denuncias de persoas e entidades colaboradoras, tanto do movemento asociativo como pertencentes a distintos ámbitos xurídicos, as noticias publicadas en prensa ou difundidas en redes sociais que orixinaron unha investigación por parte do CERMI, así como a actividade dos diferentes operadores xurídicos. A información aquí contida ofrece unha foto nítida e axustada á realidade dos dereitos das persoas con discapacidade en 2021; co firme propósito da utilidade ás lexisladoras e lexisladores, gobernantes, operadores xurídicos, medios de comunicación, movementos cívicos e toda a cidadanía reparar os erros cometidos ao fundamento xurídico deste tratado e para que as conquistas alcanzadas suavicen a senda da igualdade.

Derechos humanos y discapacidad