Alfabetización mediática accesible y adaptación de texto a lectura fácil: Manual

11. Agosto 2021 Alertas

Este manual, desenvolvido baixo o marco do Proxecto EASYNEWS, xorde da necesidade de achegar a información ás persoas con discapacidade intelectual.


Alfabetización mediática accesible y adaptación de texto a lectura fácil: Manual. EasyNews, 2021

O proxecto EasyNews, cofinanciado pola Comisión Europea a través do programa Erasmus+, elaborou un manual de alfabetización mediática adaptado aos cidadáns con discapacidade intelectual.

Os coordinadores da iniciativa consideran que este colectivo “carece de interese e motivación para informarse dos acontecementos locais, nacionais e internacionais” debido á “difícil accesibilidade cognitiva da prensa escrita e audiovisual”.

Neste contexto aparece a manual Alfabetización mediática accesible e adaptación de texto a lectura fácil, que consta de dúas seccións principais. O primeiro pretende dotar a estes cidadáns das ferramentas necesarias para protexerse e ser capaces de identificar fontes de información viables nas plataformas tecnolóxicas. O segundo busca que a información sexa accesible para todos, utilizando o método de Lectura Fácil, caracterizado polo uso de frases curtas, linguaxe sinxela e imaxes descritivas.

Texto completo

Descarga en Lectura Fácil