#EmpleoParaTodas: la mujer en riesgo de exclusión y el empleo

04. Maio 2018 Alertas

Informe da Fundación Adecco sobre o compromiso entre empresas y Administración pública para acadar a plena inclusión no ámbito laboral do colectivo de mulleres en risco de exclusión social.


Con motivo do Día Internacional da Muller (8 de marzo), a Fundación Adecco, en colaboración con Enagás, Gas Natural, Grupo Rede Eléctrica, Yelmo Cinemas, Makro, ThyssenKrupp e Endesa, elaborou un informe analizando a situación e necesidades laborais das mulleres que o teñen máis difícil: con discapacidade, maiores de 55 anos, con responsabilidades familiares non compartidas e/ou vítimas da violencia de xénero. O obxectivo é visibilizar os retos aos que estas mulleres teñen que facer fronte, así como esbozar propostas e solucións para favorecer a súa plena inclusión no mundo laboral.

https://fundacionadecco.org/informe-empleoparatodas-la-mujer-riesgo-exclusion-mundo-laboral/