Guía para valoradores de dependencia sobre discapacidad intelectual y/o del desarrollo.

27. Marzo 2020 Alertas

Ferramenta útil e práctica para profesionais que valoran a situación de dependencia das persoas con discapacidade intelectual e/ou do desenvolvemento


Alonso, D., et al., Guía para valoradores de dependencia sobre discapacidad intelectual y/o del desarrollo. Madrid, Plena Inclusión Madrid, 2019, 93 p.    

Esta guía ten como principal obxectivo ofrecer unha ferramenta útil e práctica a profesionais que valoran a situación de dependencia das persoas con discapacidade intelectual e/ou do desenvolvemento, complementando e ampliando na medida do posible a bagaxe formativa sobre un colectivo tan complexo e dispar.

Este documento pretende: – Dar a coñecer nocións básicas sobre as características particulares das persoas con discapacidade intelectual e/ou do desenvolvemento para poder traducir estas durante o proceso de avaliación da situación de dependencia, facilitando así a obxectivación na aplicación do baremo de valoración da dependencia ( BVD). – Achegar unha visión integral da discapacidade intelectual e/ou do desenvolvemento tendo presente como afecta nos diferentes aspectos funcionais e instrumentais da persoa. – Facilitar a comprensión dunha poboación tan heteroxénea con necesidades de apoio variadas e niveis funcionais diferentes co fin de axudar ao valorador/a na abordaxe de posibles dificultades presentadas polas persoas con discapacidade intelectual e/ou do desenvolvemento que poden estar relacionadas coa expresión e transmisión da información, a correcta comprensión e consecuencias da entrevista de valoración, así como o impacto emocional e conductual que pode supoñer a visita e entrevista avaliadora por unha figura allea á contorna natural e familiar. – Facer visible a sensibilidade necesaria que en numerosos casos necesítase para considerar aspectos que van máis aló dun diagnóstico médico achegado nun informe de saúde

https://plenainclusionmadrid.org/wp-content/uploads/2020/02/DefinitivoGuia-Valoradores.pdf