La población española y su implicación con las ONG

27. Marzo 2017 Alertas
Presentamos esta publicación extraída do blog de Siis, Centro de Documentación y Estudios da Fundación Eguía Careaga e editada pola Plataforma de Voluntariado de España.

Observatorio del Voluntariado, La población española y su implicación con las ONG. PVE 2015. Madrid, Plataforma del Voluntariado de España, 2016, 70 p.

A Plataforma do Voluntariado de España define o voluntariado como a acción solidaria e altruista organizada que se desenvolve dentro dunha organización sen ánimo de lucro que intervén fronte a situacións de vulneración ou privación de dereitos e oportunidades, co obxectivo de alcanzar a xustiza social. Para analizar este fenómeno, o Observatorio da Plataforma publicou este informe sobre a implicación da poboación española coas ONG, apartir dunha enquisa a 1.518 persoas maiores de 14 anos do territorio español, cun nivel de confianza do 95% e un erro mostral de ± 2,6%. Para comprender mellor a situación dunha realidade tan complexa -dado que aglutina diversas formas de voluntariado-, os datos cuantitativos compleméntanse con información cualitativa sobre a percepción das persoas entrevistadas en torno ao voluntariado.

http://www.siis.net/documentos/ficha/513368.pdf