Xuntos polo Nadal

27. Outubro 2021 Alertas

A Consellería de Política Social, a través da Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade organiza este programa de promoción do envellecemento activo e convivencia, coa finalidade de que aquelas persoas maiores que viven soas poidan estar acompañadas nestas significativas datas.


A Dirección Xeral pon á disposición das persoas interesadas documentos informativos que informan sobre o programa, cartel anunciador, así como solicitude. informe social e declaración responsable.

Pode accederse a estes documentos a través dos seguintes enlaces: