Normativa de Política Social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Maio, 2016

02. Xuño 2016
Normativa de Política Social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Maio, 2016
  Recollemos para a súa consulta unha selección de normas relacionadas coas políticas sociais e publicadas no DOG ao longo do mes de maio Corrección de erros. Orde do 18 de abril de 2016 pola que se convocan prazas nas residencias xuvenís dependentes desta consellería para o curso 2016/17. (DOG nº 84, do 03.05.2016). Orde ...

Estatísticas de Política Social. Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais

01. Xuño 2016
  Explotación do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (Ficha estatística 25-603) Xa se pode acceder aos datos estatísticos do Rexistro a través do seguinte enlace: http://avepss.traballoebenestar.xunta.es/informacion_estatistica_ruepss.html Para acceder ao informe ano 2015 hai que ir ao apartado Información estatística da explotación do RUEPSS que se pode atopar na columna da esquerda da páxina seguindo ...

Guía de recursos para as familias

01. Xuño 2016
Guía de recursos para as familias Edita: Santiago de Compostela: Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, 2015. 1ª ed. 150 p. Guía electrónica en liña que recolle o conxunto de medidas e prestacións que a Xunta de Galicia lles ofrece ás familias, as prestacións económicas da Seguridade Social, o ...