Normativa de Política Social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Outubro, 2018

06. Novembro 2018
Recollemos para a súa consulta unha selección de normas de ámbito social publicadas no DOG en outubro de 2018 Consellería de Política Social. RESOLUCIÓN do 20 de setembro de 2018, da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Orde ...