4º Informe sobre la desigualdad en España. Una perspectiva territorial.

12. Xaneiro 2021 Alertas

A Fundación Alternativas edita este 4º Informe sobre a desigualdade en España e pon o foco nas conexións entre as desigualdades persoais e territoriais da renda. Tamén sobre os posibles efectos da pandemia, cuxos desiguais efectos entre territorios e dentro deles xa comezan a albiscarse

 

Ayala, L., Ruiz-Huerta, J. (dirs.), 4º Informe sobre la desigualdad en España. Una perspectiva territorial. Madrid, Fundación Alternativas, 2020, 296 p

O 4º Informe sobre a Desigualdade en España pon o foco nunha cuestión tan relevante como son as conexións entre as desigualdades persoais e territoriais da renda. A diversidade de patróns produtivos, as diferentes estruturas demográficas e a distinta articulación das políticas sociais convídannos a pensar na dimensión territorial como unha das claves para entender as tendencias da desigualdade no noso país. Algúns dos nove capítulos que compoñen este informe tratan de ofrecer un panorama xeral sobre a desigualdade interrexional da renda, o desenvolvemento rexional comparado e os seus principais problemas. Outros describen como evolucionaron a desigualdade e outros indicadores de benestar dentro de cada territorio. Por último, preguntámonos polo alcance e a tendencia das desigualdades territoriais na provisión e o acceso ás prestacións e servizos públicos básicos de benestar social, como a educación, a sanidade, a atención ás persoas dependentes ou as pensións. Todos eles, inevitablemente, desembocan nunha reflexión sobre os posibles efectos da pandemia de COVID-19, cuxos desiguais efectos entre territorios e dentro deles xa comezan a albiscarse. .