Relatos en primera persona Covid-19

11. Xaneiro 2021 Alertas

Esta publicación recolle os testemuños e as distintas miradas e perspectivas de autores que expoñen elementos de análises e reflexións que poden axudar á comprensión da crise provocada pola pandemia da Covid-19 no noso país


Bonafont, A., Rodríguez, P. (coords.), Relatos en primera persona Covid-19. Serie: Papeles de la Fundación n. 5, Madrid, Fundación Pilares para la Autonomía Personal, 2020, 128 p.

Esta publicación recolle os testemuños recibidos cuxos autores autorizaron a súa publicación. Corresponden a distintas miradas e diferentes perspectivas, achegando elementos de análises e de reflexión que poden axudar á comprensión do ocorrido. Tamén a repensar o noso sistema de coidados de longa duración coa convicción de que a palabra “crise”, a partir da súa definición como “cambio profundo e de consecuencias importantes nun proceso ou unha situación, ou na maneira en que estes son apreciados (RAE)” pode implicar a oportunidade de revisión e mellora dos nosos sistemas de saúde e de servizos sociais e, tamén, un maior recoñecemento social dos e das profesionais que traballan no sector.

https://www.fundacionpilares.org/wp-content/uploads/2020/12/RELATOS-COVID-19.pdf