Algunas ideas para impulsar proyectos bibliotecarios con y para personas mayores

01. Outubro 2019 Alertas

As bibliotecas teñen unha ampla e dilatada experiencia na prestación de servizos e no deseño de espazos e programas de actividades para certos colectivos. Con todo, o colectivo de persoas maiores non contou coa atención adecuada por parte das bibliotecas cando deseñaban os seus proxectos de traballo.


García, Francisco Javier. — Algunas ideas para impulsar proyectos bibliotecarios con y para personas mayores. En Desiderata, nº 12, outubro, novembro e decembro de 2019, pp. 48-53

As bibliotecas teñen unha ampla e dilatada experiencia na prestación de servizos e no deseño de espazos e programas de actividades para certos colectivos. Con todo, o colectivo de persoas maiores non contou coa atención adecuada por parte das bibliotecas cando deseñaban os seus proxectos de traballo.

O envellecemento da poboación e o entender as bibliotecas públicas como espazos de cohesión social favorecen o deseño de proxectos de traballo nos que as persoas maiores son protagonistas, tanto como receptores dos servizos ou actividades programadas, como polo feito de que poidan ser parte activa importante no desenvolvemento destes.

https://www.auxiliardebiblioteca.com/wp-content/uploads/2019/06/Desiderata-12.pdf