Banco de alimentos. ¿Combatir el hambre con las sobras?.

30. Novembro 2017 Alertas

Presentamos esta publicación que nos proporciona o centro de documentación do Siis sobre esta organización e a súa utilidade á hora de enfrontar a fame cos excedentes alimentarios


Gascón, J., Montagut, X., Banco de alimentos. ¿Combatir el hambre con las sobras?. Serie: Asaco n. 26, Barcelona, Icaria, 2015, 87 p. DL B 27571. – ISBN 978 84 9888-691-7
Os bancos de alimentos, entendidos como estruturas centralizadas para recoller e almacenar os excedentes alimentarios para a súa posterior distribución entre os fogares máis pobres, chegaron a España a finais dos anos oitenta e empezaron a ser coñecidos polo gran público por mor da crise económica. Esta maior visibilidade social, con todo, apenas concitou o interese académico. O documento que se apunta nestas liñas é un dos poucos estudos dedicados a este tipo de organizacións (algúns máis poden consultarse nesta bibliografía temática: https://bit. ly/2 gI4 vQY). O librito trata de pescudar que papel xogan estes bancos na redución do desperdicio alimentario e na subministración de comida aos fogares con menos ingresos: é dicir, se cumpren eficientemente os obxectivos para os que foron creados. Tras investigar como se produce o malgasto de alimentos que os bancos pretenden atallar, os autores chegan á conclusión de que “o volume acumulado de alimentos desperdiciados é directamente proporcional ao predominio do modelo agroindustrial”. Os bancos de alimentos serían, segundo esta investigación, unha “peza crave” deste sistema, debido a dúas razóns. Por unha banda, o groso dos produtos distribuídos polos bancos de alimentos procede de doazóns das propias grandes industrias alimentarias, as cales obteñen por iso beneficios fiscais e de imaxe. Doutra banda, as recollidas populares de alimentos que organizan periodicamente estes bancos repercuten positivamente nas vendas das grandes cadeas de hipermercados e supermercados, onde se adquire boa parte dos produtos que se doan nestas campañas. Unha vez cuestionada a contribución destas entidades para reducir os excedentes alimentarios, os investigadores pregúntanse se os bancos de alimentos son útiles para facer chegar comida a quen non a teñen. A resposta a esta pregunta é máis ben negativa, xa que os alimentos facilitados aos fogares pobres non sempre gardan o adecuado equilibrio nutricional, e aínda que poida ser necesaria en determinadas circunstancias, a entrega de comida responde a un modelo de intervención asistencialista e estigmatizante, incapaz de resolver os factores que impiden ás persoas conseguir alimentos polos seus propios medios. En suma, os autores sosteñen que “enfrontar a fame con sóbralas non é eficaz nin para loitar contra a pobreza alimentaria, nin para reducir o desperdicio”.
Para más información, o Siis  elaborou unha bibliografía temática sobre os bancos de alimentos que pode consultar aquí: