Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia (datos 2016)

01. Febreiro 2018 Alertas

O Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade publica no seu Boletín nº 19 os últimos datos (2016) sobre medidas de protección á infancia.


Observatorio de la Infancia, Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia (datos 2016). Boletín n. 19. Serie: Informes, Estudios e Investigación, Madrid, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2017, 163 p.

Este documento recompila as estatísticas máis recentes publicadas a escala estatal sobre protección á infancia, dando conta do número de menores atendidos, as medidas adoptadas e as notificacións de sospeita de malos tratos, desagregadas por comunidades autónomas

https://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/Infancia/pdf/Boletinproteccion19provisional.pdf